Zaposlitev

PROSTO DELOVNO MESTO: Komercialist28.10.209

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Komercialist

Tarifni razred: V.

Pogoji za opravljanje dela

Potrebna strokovna izobrazba
najmanj V. stopnja izobrazbe - gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje

Delovne izkušnje
se lahko zahteva do 2 leti na primerljivih delovnih mestih

Poskusno delo
do 6 mesece

Dodatna znanja in veščine
poznavanje dela z računalnikom, poznavanje področja dela, vozniški izpit B kategorije

Posebne sposobnosti
dobre komunikacijske sposobnosti

Osebnostne lastnosti in pričakovano vedenje
poštenost, zanesljivost, vestnost in natančnost, dinamičnost, osebna urejenost, pozitiven odnos do dela, motiviranost, ciljna orientiranost, občutek odgovornosti, osebna učinkovitost in organiziranost, samoiniciativnost in predanost skupnim ciljem družbe, razumevanje pričakovanj strank, sposobnost obvladovanja konfliktnih situacij, prilagodljivost, odločnost, poznavanje poslovnega bontona

Pooblastila oz. pristojnosti
sklepanje prodajnih pogodb s strankami

Odgovornost
za delovna sredstva, za pravilno, učinkovito in pravočasno izvedbo planiranih oziroma zastavljenih del in nalog, odgovornost za ažurno in pravilno posredovanje sprejetih naročil in reklamacij, odgovornost za varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov družbe ter odgovornost za zaščito interesov družbe

Odpovedni rok s strani delavca
60 dni

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Opis dela delovnega mesta

 • proučevanje trga in izvajanje prodaje,
 • opravljanje poslovnih razgovorv in prodaje na terenu,
 • pridobivanje novih strank,
 • pripravljanje in izdelovanje povpraševanj in ponudb,
 • usklajevanje ponudb s kupci,
 • sprejemanje naročil strank in njihovo posredovanje pristojnim osebam v družbi,
 • obiskovanje strank zaradi spremljanja njihovega zadovoljstva in zaradi ugotavljanja morebitnih dodatnih potreb,
 • obveščanje nadrejenih o potrebah strank,
 • spremljanje tržnih novosti, konkurenčnih ponudnikov in spreminjajočih potreb strank,
 • obveščanje o novostih in akcijah,
 • reševanje reklamacij,
 • priprava kataloških prodaj,
 • pomoč pri pripravi prodajnih akcij,
 • izterjava dolžnikov in preverjanje bonitete poslovnih partnerjev,
 • priprava predlogov, organiziranje ter spremljanje oglaševanja,
 • spremljanje zalog v skldišču,
 • planiranje in sodelovanje pri inventurnih popisih,
 • spremljanje in obveščanje o razmerah na trgu,
 • skrb za dobre odnose med sodelavci,
 • spoštovanje in izvrševanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja,
 • opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca in nadrejenega.