Zaposlitev

PROSTO DELOVNO MESTO: Skladiščnik29.11.2018

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Skladiščnik

Tarifni razred: IV.

Pogoji za opravljanje dela

Potrebna strokovna izobrazba
najmanj IV. srednje poklicno izobraževanje (3 letno)

Delovne izkušnje
se lahko zahteva do 6 mesecev na primerljivih delih

Poskusno delo
do 3 mesece

Dodatna znanja in veščine
poznavanje dela z računalnikom, poznavanje področja dela, vozniški izpit B kategorije

Posebne sposobnosti
posebne psihofizične sposobnosti (telesna vzdržljivost, okretnost)

Osebnostne lastnosti in pričakovano vedenje
natančnost, zanesljivost, poštenost, vestnost, občutek odgovornosti, timsko delo, prilagodljivost, pozitiven odnos do dela

Pooblastila oz. pristojnosti
/

Odgovornost
za kakovost skladiščenja, za stanje zalog (presežki in primanjkljaji), za zadolžene predmete in delovna sredstva, za pravilno, učinkovito in pravočasno izvedbo planiranih oziroma zastavljenih del in nalog, za varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov družbe

Odpovedni rok s strani delavca
30 dni

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Opis dela delovnega mesta

 • prevzemanje in izdajanje blaga,
 • nakladanje in razkladanje kontejnerjev,
 • nakladanje, razkladanje, pakiranje, označevanje blaga (naziv, količina in kakovost),
 • opremljanje posameznih artiklov z deklaracijami,
 • prevzemanje večjih količin blaga in izvajanje kontrole,
 • preverjanje istovetnosti blaga in spremnih dokumentov,
 • premikanje tovora in blaga,
 • beleženje prispelih količin in vrst blaga v evidenco,
 • spremljanje in redno preverjanje stanja zalog,
 • kontroliranje skladiščenega blaga,
 • izvajanje sistema HACCP,
 • prevzemanje reklamacijskega blaga,
 • izdaja osebnih prevzemov,
 • sodelovanje pri pripravi in urejanju blaga za inventure,
 • pripravljanje dobaviteljevega blaga za vračilo.

PROSTO DELOVNO MESTO: Šofer6.3.2018

NAZIV DELOVNEGA MESTA: ŠOFER

Tarifni razred: II.

Pogoji za opravljanje dela

Potrebna strokovna izobrazba
II. stopnja izobrazbe – osnovna šola

Delovne izkušnje
Se lahko zahteva do 2 leti na primerljivih delih

Poskusno delo
Do 3 mesece

Dodatna znanja in veščine
Osnovno poznavanje dela z računalnikom, poznavanje področja dela, poznavanje lastnosti blaga in sistema HACCP, vozniški izpit B oziroma C kategorije

Posebne sposobnosti
Posebne psihofizične sposobnosti (telesna vzdržljivost, okretnost)

Osebnostne lastnosti in pričakovano vedenje
natančnost, zanesljivost, poštenost, vestnost, občutek odgovornosti, timsko delo, prilagodljivost, sposobnost obvladovanja konfliktnih situacij, iniciativnost, samostojnost, pozitiven odnos do dela

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Opis dela delovnega mesta

 • prevzem in dostava blaga,
 • skrb za urejenost in skladnost spremne dokumentacije blaga,
 • preverjanje istovetnosti blaga in spremne dokumentacije,
 • nakladanje, razkladanje, pakiranje, označevanje blaga (naziv, količina in kakovost),
 • opremljanje posameznih artiklov z deklaracijami,
 • izvajanje sistema HACCP,
 • izdelava blagajniških prejemkov ob osebnih prevzemih,
 • skrb za nemoteno eksploatacijo službenega vozila (skrb za redno servisiranje, tehnično brezhibnost, opremljenost z gorivom in čiščenje),
 • podpora in sodelovanje z drugimi oddelki družbe (nabavno-prodajnim, komercialnim,…),
 • skrb in odgovornost za spoštovanje in izvrševanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.
Prošnje z življenjepisom sprejemamo na elektronski naslov